USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Teemmekö kuvauksesta sopimuksen?

Teen kuvaussopimuksen niiden asiakkaiden kanssa, jotka varaavat koko päivän hääkuvauksen. Muiden asiakkaiden kanssa kuvausvaraus on sitova, ja asiakkaat sitoutuvat yleisiin kuvausehtoihin, jotka löytyvät nettisivuiltani.

Emme ole olleet kuvattavana, emmekä osaa olla kameran edessä, joten otatko sen huomioon?

Ohjaan ja opastan kuvattavia, eikä haittaa jos kokemusta kameran edessä olemisesta ei ole. Annan kuvauksen aikana ohjeita, kerron mihin käsi kannattaa laittaa ja huolehdin siitä, että kuvattavana on mahdollisimman mukavaa olla. Kuvauksiin tullessa ei tarvitse olla ideoita siitä, millaisia kuvia otetaan tai miten päin kuvissa ollaan. Ohjaan koko kuvaustilanteen alusta loppuun asti!

Käsitteletkö kaikki kuvat?

Kaikki toimittamani kuvat on käsitelty.

Kuuluuko kaikkiin kuvauspaketteihin suunnittelupalaveri?

Kaikkiin hääkuvauksiin sisältyy suunnittelupalaveri, joka käydään yleensä 1-4 viikkoa ennen hääpäivää tai kuvauspäivää. Muiden kuvausten osalta suunnittelupalaveri riippuu kuvauksen luonteesta. Usein sähköpostitse tai viesteillä käyty keskustelu riittää suunnitteluksi, sillä pyrin konseptoimaan muut kuin hääkuvaukset mahdollisimman valmiiksi kokonaisuudeksi jo ennen kuvauksen varaamista, jolloin esimerkiksi kuvauspaikat on katsottu valmiiksi.

Jos varaamme kuvauksen, miten prosessi etenee varauksen jälkeen?

Hääpareille lähetän kuvauksen varaamisen jälkeen kuvaussopimuksen sekä laskun varausmaksusta, joka on 20% kuvauksen hinnasta. Lähetän pareille myös ohjeet kuvaukseen valmistautumista varten. Hääparien kanssa sovitaan hyvissä ajoin aika suunnittelupalaverille, joka pidetään yleensä 2-4 viikkoa ennen hääpäivää. Kuvauspalaverissa lyödään lukkoon kuvausaikataulut, kuvauspaikat ja sovitaan muista kuvaukseen liittyvistä yksityiskohdista ja toiveista.

Myös perhekuvauksen varanneille lähetän kuvausohjeistuksen. Muiden asiakkaiden kanssa lähetellään viestejä kuvaukseen liittyen, ja tarpeen mukaan pidetään suunnittelupalaveri puhelimitse. Muut kuin hääkuvaukset pyrin konseptoimaan niin, että kuvaukselle on olemassa valmis suunnitelma kuvauspaikkoja myöten, eikä kuvausta tarvitse erikseen suunnitella. Kun kuvaukseen on alle kuukausi aikaa, lähetän laskun kuvauksesta.

Kuvaatko muutakin kuin häitä, perheitä ja pareja ja valmistuneita?

Tällä hetkellä en ota vastaan muita kuvauksia, sillä kuvauksille on aikaa vain rajallinen määrä.